Novinky

Obrat DPH se zvýší na 2 mil. Kč již od listopadu 2022

13.10.2022 14:26

Připravovaná novela zákona o DPH zahrnuje zvýšení limitní výše obratu pro povinnou registraci k DPH na 2.000.000 Kč. Podle návrhu novely je však možné překročit dosavadní limitní částku 1.000.000 Kč již v měsíci listopadu 2022. Nicméně návrh novely se stále nachází v legislativním procesu (sněmovní tisk číslo 254 projednává aktuálně Poslanecká sněmovna ČR v prvním čtení).

Novinky ze Sociálky na e-mail

17.05.2021 12:28

Česká správa sociálního zabezpečení nabízí zasílání novinek na Váš e-mail.

Součástí zpráv jsou i upozornění na blížící se termíny - například pro odevzdání přehledu OSVČ.

 
Stačí zadat Vaši e-mailovou adresu na odkazu:
 
https://www.cssz.cz/web/cz/odber-novinek
 
 
Novinky si můžete vybrat jen z oblastí, pro které máte náplň:
 
- pro zaměstnavatele,
- pro OSVČ,
- pro pojištěnce (občany),
- pro lékaře,
- pro vývojáře lékařských SW,
- pro vývojáře mzdových a personálních SW.
 
Odběr novinek je možné kdykoli upravit či zrušit.

Stačí zadat Vaši e-mailovou adresu na odkazu:

www.cssz.cz/web/cz/odber-novinek

 

Novinky si můžete vybrat jen z oblastí, pro které máte náplň:

- pro zaměstnavatele,

- pro OSVČ,

- pro pojištěnce (občany),

- pro lékaře,

- pro vývojáře lékařských SW,

- pro vývojáře mzdových a personálních SW.

 

Odběr novinek je možné kdykoli upravit či zrušit.

Daňový kalendář včetně covid opatření

18.01.2021 13:14
Kolegové z KODAP připravili přehledný daňový kalendář, ve kterém kromě klasických termínů, kdy zaplatit daně či pojistné najdete také informace o liberačních lhůtách vyplývajících z přijatých opatření na zmírnění dopadů nemoci COVID-19.
 
Rádi bychom Vás však upozornili na to, že zákonné termíny zůstávají beze změny, pouze se promíjejí související sankce za opožděné podání daňových přiznání či úhradu daní.
 
V evidenci finanční správy budou mít proto "opozdilci" záznam, že neplní své povinnosti řádně a včas, což má vliv na bonitu daňových subjektů důležitou například při vyřizování jejich žádostí na finanční úřad v jiných věcech.
 
Vzhledem k tomu, že datum pro stanovení daně se odvíjí od původních zákonných termínů, nebude možné "opozdilcům" vystavit potvrzení o bezdlužnosti.
 
Výše uvedená sporná místa jsou pouze příklady možných problémů, se kterými mohou být konfrontovány daňové subjekty, které se spolehnou na jistě dobře míněná liberační opatření. 
 
Dílčí aspekty daňového procesu jsou totiž spojenými nádobami a je zde proto na místě odpovídající bdělost a obezřetnost.
Kolegové z KODAP připravili přehledný daňový kalendář, ve kterém kromě klasických termínů, kdy zaplatit daně či pojistné, najdete také informace o liberačních lhůtách vyplývajících z přijatých opatření na zmírnění dopadů nemoci COVID-19.
 
Rádi bychom Vás však upozornili na to, že zákonné termíny zůstávají beze změny, pouze se promíjejí související sankce za opožděné podání daňových přiznání či úhradu daní.
 
V evidenci finanční správy budou mít proto opozdilci záznam, že neplní své povinnosti řádně a včas, což má vliv na bonitu daňových subjektů důležitou například při vyřizování jejich žádostí v jiných věcech.
 
Vzhledem k tomu, že datum pro stanovení daně se odvíjí od původních zákonných termínů, nebude možné opozdilcům vystavit potvrzení o bezdlužnosti.
 
Výše uvedená sporná místa jsou pouze příklady možných problémů, se kterými mohou být konfrontovány ty daňové subjekty, které se automaticky spolehnou na jistě dobře míněná liberační opatření. 
 
Dílčí aspekty daňového procesu jsou totiž spojenými nádobami a je zde proto na místě odpovídající bdělost a obezřetnost.
 

Start EET až od roku 2023

30.10.2020 13:26

Povinnost elektronické evidence tržeb byla odložena až na rok 2023.

Novela zákona byla dnešního dne podepsána prezidentem České republiky.

Zdroj: Podnikatel.cz

 

 

Odklad EET prodloužen až do konce roku 2020

19.08.2020 12:10
Ve Sbírce zákonů vyšla novela zákona o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, která nabývá účinnosti ke dni 3. června 2020.
 
Novela tohoto zákona prodlužuje odklad elektronické evidence tržeb až do konce letošního roku jak pro subjekty, které spadaly do prvních dvou vln (tedy velkoobchod, maloobchod, stravovací a ubytovací služby), tak pro subjekty, které měly původně začít evidovat od 1. května. Povinnost evidovat tržby tak vzniká subjektům, bez ohledu na to, do které fáze evidence tržeb spadají, k datu 1. ledna 2021. Pozastavení EET se týká běžného, zjednodušeného i zvláštního režimu evidence tržeb.

Ve Sbírce zákonů vyšla novela zákona o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, která nabývá účinnosti ke dni 3. června 2020.

 

Novela tohoto zákona prodlužuje odklad elektronické evidence tržeb až do konce letošního roku jak pro subjekty, které spadaly do prvních dvou vln (tedy velkoobchod, maloobchod, stravovací a ubytovací služby), tak pro subjekty, které měly původně začít evidovat od 1. května. Povinnost evidovat tržby tak vzniká subjektům, bez ohledu na to, do které fáze evidence tržeb spadají, k datu 1. ledna 2021. Pozastavení EET se týká běžného, zjednodušeného i zvláštního režimu evidence tržeb.

Poslední vlna EET až od května 2020

01.10.2019 20:20
Vládní novelu zákona o EET, kterou se zavádí plošná povinnost evidence hotovostních tržeb a snižuje sazba DPH u některých zdanitelných plnění na 10 %, podepsal prezident již 24.9.2019. Do konce září však nedošlo k jejímu vyhlášení ve Sbírce zákonů. Ke spuštění poslední vlny EET tedy dojde s největší pravděpodobností až od 1.5.2020.
Bližší informace jsou k dispozici například na webu etrzby.cz.
 
Bližší informace jsou k dispozici například na webu etrzby.cz.Poslední vlna EET až od května 2020
 
Vládní novela zákona o EET, kterou bude zavedena plošná povinnost evidence hotovostních tržeb snížena sazba DPH u některých zdanitelných plnění na 10 %, podepsal prezident již 24.9.2019. Do konce září však nedošlo k její vyhlášení ve Sbírce zákonů. Ke spuštění poslední vlny EET tedy dojde s největší pravděpodobností až od 1.5.2020.
 
Bližší informace jsou k dispozici například na webu etrzby.cz.Poslední vlna EET až od května 2020
 
Vládní novela zákona o EET, kterou bude zavedena plošná povinnost evidence hotovostních tržeb snížena sazba DPH u některých zdanitelných plnění na 10 %, podepsal prezident již 24.9.2019. Do konce září však nedošlo k její vyhlášení ve Sbírce zákonů. Ke spuštění poslední vlny EET tedy dojde s největší pravděpodobností až od 1.5.2020.
 
Bližší informace jsou k dispozici například na webu etrzby.cz.Poslední vlna EET až od května 2020
 
Vládní novela zákona o EET, kterou bude zavedena plošná povinnost evidence hotovostních tržeb snížena sazba DPH u některých zdanitelných plnění na 10 %, podepsal prezident již 24.9.2019. Do konce září však nedošlo k její vyhlášení ve Sbírce zákonů. Ke spuštění poslední vlny EET tedy dojde s největší pravděpodobností až od 1.5.2020.
 
Bližší informace jsou k dispozici například na webu etrzby.cz.

Změna termínu záloh na důchodové pojištění

05.11.2018 13:47

Záloha na důchodové pojištění se již nebude platit do 20. dne následujícího měsíce, ale do konce příslušného měsíce. Zálohu za prosinec 2018 není nutné platit. Peníze zaslané v lednu se již budou počítat jako záloha na leden 2019. Bližší informace ZDE.

FÚ prověřuje příjmy z Airbnb

03.08.2018 10:40

Finanční správa ČR získala údaje o příjmech z pronájmu nemovitých věcí realizovaných přes platformu Airbnb a zahájila jejich plošné prověřování. Jakým způsobem data klientů získala, zatím nebylo zveřejněno. O možných variantách informoval server irozhlas.cz ZDE. Dohodu o hlášení příjmů z pronájmu uzavřelo Airbnb pouze s Dánskem.

GDPR - obrana proti sankcím

05.06.2018 15:36

Dodržování povinností v oblasti GDPR má v ČR na starosti Úřad pro ochranu osobních údajů. Informace, jak se bránit sankcím za porušování povinností v této oblasti, jsou k dispozici ZDE.

Datové schránky - nová funkce

10.01.2018 21:57

Chcete vědět, co Vám finační úřad píše, dříve, než otevřete svoji datovou schránku?

V datové schránce je nyní možné si přednstavit rozšířenou notiikaci na e-mal o anonci (věc), názv a ID schránky odesílatele.

 

Postup pro přednastavení notifikace v datové schránce:

-          přihlaste se https://www.mojedatovaschranka.cz

-          přejděte do přijatých zpráv a zvolte "Nastavení"

-          vlevo zvolte "Notifikační centrum"

-          pod sloupečkem Notifikace e-mailem zvolte tlačítko "Změnit nastavení"

-          na pravé straně zvolte možnost "Rozšířený obsah"

-          potvrďte tlačítkem "Nastavit"

 

Po změně nastavení vám bude v několika minutách doručen potvrzující email.

 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>