Curriculum vitae

Ing. Filip Macoun

Daňový poradce:

Telefon: 777 041 238

E-mail: macoun@filipmacoun.cz

Ing. Filip Macoun (nar. 10.8.1971) je absolventem VŠE Praha, fakulty národohospodářské, a členem Komory daňových poradců ČR. Působil jako výkonný ředitel poradenské společnosti Klaudy a jako vedoucí kanceláře správce konkursní podstaty (mj. Československá plavba labská, a.s.). Kromě účetní a daňové problematiky se zabývá oblastí auditů pro zvláštní účely. Spolupracuje např. s auditorskou společností R-audit, s.r.o. a s Advokátní kanceláří M.A.Kolář.