ÚČETNICTVÍ

 

- kontrola účetnictví a daňové evidence

- účetní metodika

- dohled při sestavování účetní závěrky

- vedení účetnictví a daňové evidence