Cena služeb

1) Při první konzultaci zkontrolujeme, jaké máte daňové a účetní povinnosti.

2) U poptávaných služeb posoudíme jejich časovou a odbornou náročnost.

3) Zpracujeme Vám přesnou a přehlednou kalkulaci.

 

Srovnání cenové politiky s jinými poradenskými kancelářemi:

- zaokrouhlování vykázaného času na 10 minut (ostatní poradci zaokrouhlují na celé půlhodiny nebo hodiny)

- detailní vyúčtování s uvedením konkrétních úkonů, data a času (u jiných poradců obdržíte často vyúčtování pouze s uvedením hodinové sazby x počtem hodin)

 

 

Kontaktujte nás:

tel. 777 041 238

info@filipmacoun.cz