Dohodáři (NE)zaplatí pojistné přímo ČSSZ

13.12.2023 21:43

 

AKTUALIZACE:   dne 17.4.2024 Poslanecká sněmovna schválila odlišnou úpravu této oblasti v rámci novely zákona o investičních společnostech. Bližší informace o novém systému odvodu pojistného u dohod ZDE.

 

PŮVODNÍ ČLÁNEK:

Přijetím tzv. konsolidačního balíčku se s účinností od 1. července 2024 výrazně mění pravidla mimo jiné i pro dohody o provedení práce.

Z mnoha změn týkajících se DPP vybíráme, že sociální pojištění má být v případě více uzavřených dohod hrazeno při překročení měsíčního hrubého příjmu 17.500 Kč. 

Problém nastane za situace, kdy zaměstnanec má uzavřené dohody s různými zaměstnavateli. Údaje o měsíčních příjmech se budou oznamovat České správě sociálního zabezpečení, která v případě překročení uvedeného limitu sdělí tuto skutečnost zaměstnavatelům. Tito budou mít povinnost mzdové účetnictví za uplynulý měsíc přepracovat, podat správě sociálního zabezpečení opravný přehled o pojistném a doplatit pojistné za zaměstnavatele.

Česká správa sociálního zabezpečení však bude zároveň kontaktovat napřímo i zaměstnance s požadavkem na doplacení pojistného, které již obdrželi ve své čisté mzdě. V případě nezaplacení bude toto pojistné po zaměstnancích ČSSZ vymáhat exekučně.

Oblast vymáhání dluhů správou sociálního zabezpečení komentují například Hospodářské noviny: "Sociálka jako vymahač dluhů"

Stále je však možné, že do nabytí účinnosti souvisejících zákonných ustanovení bude přijata novela, která uvedené komplikace odstraní.