Novinky

Plátcům DPH hrozí vysoké sankce

09.06.2015 21:26

Nová evidenční a oznamovací povinnost čeká plátce DPH v podobě "Kontrolního hlášení", které bude nutné podávat výhradně elektronicky. Opožděné podání bude sankcionováno pokutou ve výši 1.000 Kč. V případě, že k podání bude plátce DPH vyzván správcem daně, bude mu uložena pokuta minimálně ve výši 10.000 Kč. Reagovat na výzvu bude nutné do 5 kalendářních dní (!). Pokud bude hlášení podáno po této lhůtě (jakkoli budou důvodem například Vánoční svátky) bude vyměřena pokuta ve výši 50.000 Kč. Zákonná ustanovení týkající se nového nástroje státní správy by měla vstoupit v účinnost k 1.1.2016. Již nyní se mohou daňové subjekty seznámit s obsahem formuláře "Kontrolního hlášení" na webu finanční správy ZDE.

Plné moci po termínu

02.04.2015 09:16

Daňové subjekty mohou zplnomocnit daňového poradce ke zpracování a podání přiznání k dani z příjmů i po termínu 1. dubna. Takto udělená plná moc však již nebude mít vliv na prodloužení lhůty pro podání přiznání za předcházející zdaňovací období. Pokud jste nestihli tuto povinnost odložit, neváhejte nás kontaktovat, najdeme pro vás optimální řešení.

Zpřísnění sankcí a nová pokuta

06.01.2015 09:57

V souvislosti s novelou daňového řádu účinnou od 1.1.2015 se zpřísňují sankce související s neplněním daňových povinností, zavádí se i nový druh pokuty týkající se povinností nepeněžité povahy (podávání přiznání apod.). Naopak mohou poplatníci či plátci daně opět žádat o prominutí úroků z prodlení, úroky z posečkané částky a penále. O prominutí pokuty daňový řád nadále neumožňuje. K prominutí příslušenství daně připravuje Generální finanční ředitelství metodický pokyn řady GFŘ-D. Zatím vydalo k této problematice informaci ZDE a tiskovou zprávu ZDE.

Díky USA přituhnou daně i u nás

11.12.2014 23:16
Sněmovna schválila mezistátní dohodu mezi ČR a USA o společném postupu proti daňovým únikům, která souvisí s americkým zákonem FATCA. Na základě této dohody si budou daňové správy vyměňovat údaje o některých finančních účtech občanů obou států žijících v zahraničí. Senát už dohodu schválil ve středu, parlament už také schválil nutné související změny českých zákonů.

Daně stojí stále více času

24.11.2014 12:55

Z hlediska času potřebného k plnění daňových povinností je Česká republika na chvostu - patří ji 167. místo ze 189 zemí. Daňová agenda zabere firmě v Česku průměrně 413 hodin ročně. Tyto závěry vyplynuly ze studie Světové banky a nadnárodní poradenské společnosti PricewaterhouseCoopers. 

 

Pořadí všech zemí i celá studie je k dispozici ZDE.

 

Další komplikace a časovou zátěž přinesou chystané povinné výkazy jako např. nová příloha k přiznání k dani z příjmů právnických osob týkající se transakcí se spojenými osobami či kontrolní hlášení (DPH).

Priority daňové politiky v EU

10.10.2014 10:50

Evropská konfederace daňových poradců (CFE) zveřejnila své priority v oblasti daňové politiky EU. Touto aktivitou adresovanou institucím EU se daňoví poradci jednoznačně staví nejen na stranu daňových subjektů (ochrana základních práv, rozumná míra úsilí nutného ke splnění daňových povinností), ale i celé Evropské unie (konkurenceschopnost EU). Celý materiál je k dispozici ZDE (anglicky, česky, německy).

Atlas daňových rájů

27.08.2014 15:00

Skvělý populárně naučný článek Juraje Draxlera o daňových rájích, o jejich historii, přednostech i nevýhodách uvěřejnil server Česká pozice. Dozvíte se zde mimo jiné i to, že daňové ráje jsou poměrně novou záležitostí (80. léta minulého století), avšak v některých jurisdikcích již ukončenou. Kypr je daňovým rájem pro "chudé" naopak v blízkém Švýcarsku lze sazbu daně z příjmů s úřadem sjednat. Článek je k dispozici ZDE.

Zájem o daňové poradce roste

28.04.2014 19:08

Narůstá zájem o odbornou pomoc v oblasti daní a poplatků. Podle serveru Podnikatel.cz je důvodem stále složitější legislativa. Celý článek k uvedenému tématu je k dispozici ZDE

Hlídejte si svůj finančák

03.04.2014 09:43

Pohlídejte si doměřování daní, ať nedopadnete jako Karel Gott, radí článek na webu Podnikatel.cz. Známý zpěvák žaluje stát kvůli neoprávněně doměřené dani a žádá 1,3 milionu korun odškodného. Celý článek je ZDE.

Zákony s vyznačením změn

09.12.2013 15:15

Dovolujeme si upozornit na velmi přehledně zpracovaná úplná znění zákonů (a to nejen daňových), která jsou zdarma dostupná na internetových stránkách ZakonyProLidi.cz

 

Oceňujeme zejména možnost zobrazit si zákony včetně vyznačených změn. Například zákon o daních z příjmů ve znění účinném k 1.1.2014 vypadá takto:

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-586/zneni-20140101

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>