Plátcům DPH hrozí vysoké sankce

09.06.2015 21:26

Nová evidenční a oznamovací povinnost čeká plátce DPH v podobě "Kontrolního hlášení", které bude nutné podávat výhradně elektronicky. Opožděné podání bude sankcionováno pokutou ve výši 1.000 Kč. V případě, že k podání bude plátce DPH vyzván správcem daně, bude mu uložena pokuta minimálně ve výši 10.000 Kč. Reagovat na výzvu bude nutné do 5 kalendářních dní (!). Pokud bude hlášení podáno po této lhůtě (jakkoli budou důvodem například Vánoční svátky) bude vyměřena pokuta ve výši 50.000 Kč. Zákonná ustanovení týkající se nového nástroje státní správy by měla vstoupit v účinnost k 1.1.2016. Již nyní se mohou daňové subjekty seznámit s obsahem formuláře "Kontrolního hlášení" na webu finanční správy ZDE.