Daňový kalendář včetně covid opatření

18.01.2021 13:14
Kolegové z KODAP připravili přehledný daňový kalendář, ve kterém kromě klasických termínů, kdy zaplatit daně či pojistné najdete také informace o liberačních lhůtách vyplývajících z přijatých opatření na zmírnění dopadů nemoci COVID-19.
 
Rádi bychom Vás však upozornili na to, že zákonné termíny zůstávají beze změny, pouze se promíjejí související sankce za opožděné podání daňových přiznání či úhradu daní.
 
V evidenci finanční správy budou mít proto "opozdilci" záznam, že neplní své povinnosti řádně a včas, což má vliv na bonitu daňových subjektů důležitou například při vyřizování jejich žádostí na finanční úřad v jiných věcech.
 
Vzhledem k tomu, že datum pro stanovení daně se odvíjí od původních zákonných termínů, nebude možné "opozdilcům" vystavit potvrzení o bezdlužnosti.
 
Výše uvedená sporná místa jsou pouze příklady možných problémů, se kterými mohou být konfrontovány daňové subjekty, které se spolehnou na jistě dobře míněná liberační opatření. 
 
Dílčí aspekty daňového procesu jsou totiž spojenými nádobami a je zde proto na místě odpovídající bdělost a obezřetnost.
Kolegové z KODAP připravili přehledný daňový kalendář, ve kterém kromě klasických termínů, kdy zaplatit daně či pojistné, najdete také informace o liberačních lhůtách vyplývajících z přijatých opatření na zmírnění dopadů nemoci COVID-19.
 
Rádi bychom Vás však upozornili na to, že zákonné termíny zůstávají beze změny, pouze se promíjejí související sankce za opožděné podání daňových přiznání či úhradu daní.
 
V evidenci finanční správy budou mít proto opozdilci záznam, že neplní své povinnosti řádně a včas, což má vliv na bonitu daňových subjektů důležitou například při vyřizování jejich žádostí v jiných věcech.
 
Vzhledem k tomu, že datum pro stanovení daně se odvíjí od původních zákonných termínů, nebude možné opozdilcům vystavit potvrzení o bezdlužnosti.
 
Výše uvedená sporná místa jsou pouze příklady možných problémů, se kterými mohou být konfrontovány ty daňové subjekty, které se automaticky spolehnou na jistě dobře míněná liberační opatření. 
 
Dílčí aspekty daňového procesu jsou totiž spojenými nádobami a je zde proto na místě odpovídající bdělost a obezřetnost.