Komora daňových poradců ČR

Komora daňových poradců ČR

Odbornou způsobilost pro výkon daňového poradenství prokazuje osvědčení od Komory daňových poradců ČR, jejíž je naše kancelář členem. Evidenční číslo osvědčení: 4430