Účetní poradenství

Účetní poradenství

- kontrola účetnictví a daňové evidence

- účetní metodika

- dohled při sestavování účetní závěrky