Ekonomické poradenství

Ekonomické poradenství

- analýza hospodaření

- minimalizace externích a vnitropodnikových nákladů

- konzultace v oblasti marketingu a komunikační strategie