Zákony s vyznačením změn

09.12.2013 15:15

Dovolujeme si upozornit na velmi přehledně zpracovaná úplná znění zákonů (a to nejen daňových), která jsou zdarma dostupná na internetových stránkách ZakonyProLidi.cz

 

Oceňujeme zejména možnost zobrazit si zákony včetně vyznačených změn. Například zákon o daních z příjmů ve znění účinném k 1.1.2014 vypadá takto:

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-586/zneni-20140101