Odměny členů statutárních orgánů - daň z příjmů, sociální a zdravotní pojištění

16.05.2010 17:31

ODMĚNY ČLENŮ STATUT. ORGÁNŮ A DALŠÍCH ORGÁNŮ PRÁV. OSOB

KOHO SE TÝKÁ?

Člena statutárního orgánu – např. předsedy představenstva

(Netýká se jednatele s.r.o. – sám je statutárním orgánem, ne členem!)

Člena dalšího orgánu PO – např. člena dozorčí rady

 CO JE PŘEDMĚTEM?

Např.

-        odměna za výkon funkce

-        podíly na zisku (tantiémy dle § 178/3 ObchZ)

DPFO: ANO

Jedná se o příjem ze závislé činnosti (§ 6/1/c ZDP)

Vždy zálohová daň a to i při příjmu do 5000 Kč/měsíc (neuplatní se § 6/4 ZDP)

Počítá se ze superhrubé mzdy.

Zdravotní pojištění: ANO

Upravuje § 5/a ZVZP (48/1997), který odkazuje na § 6 ZDP (+ není uvedeno ve vylučovacích výjimkách v § 5/a ZVZP).

Sociální pojištění:     Upravuje § 3/1/b Z. o pojistném na SZ (589/1992)

1) Není současně zaměstnancem společnosti – NE

2) Je současně zaměstnancem společnosti – pak nutno zkoumat, zda existuje souvislost mezi členstvím v orgánu a zaměstnáním (dle pracovní smlouvy nebo dle stanov společnosti):

a)     není souvislost – NE

b)     je souvislost (např. ředitel, který musí být dle stanov i předsedou představenstva - judikát I. ÚS 419/04, 14.3.2005) - ANO

DPPO:

       ve výši HM - daňově neúčinný výdaj (§ 25/1/d)

       část ZP hrazená zaměstnavatelem – daňově účinný výdaj (není uvedeno v § 25/1/d ani v písm. g – ověřeno v konferenci kdpcr.org)