Mlčenlivost daňového poradce

01.02.2011 19:18

Nový daňový řád (účinnost od 1.1.2011) umožňuje ochránit písemnosti, ke kterým se vztahuje mlčenlivost daňového poradce, a to i před samotným finančním úřadem (§ 255 DŘ). Daňový poradce si může přizvat na pomoc proti finančnímu úřadu jiného daňového poradce z řad zástupců KDP ČR zapsaných do speciálního seznamu Komory.  Dovolujeme si oznámit, že naše kancelář byla do tohoto seznamu na základě úspěšně absolvovaného přijímacího řízení zapsána a může tak poskytnout ochranu svým kolegům - daňovým poradcům.